تاریخ : سه شنبه 7 مرداد 1393 | 03:39 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات

ﺭﻭﺯﯼ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﻏﻨﯽ ﻭ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﺍﺭﺵ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﮐﺎﺝ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪﯼ.
ﺗﯿﭗ ﺧﻔﻦ ﺷﯿﺦ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﻓﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻔﻞ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ (ﺩﺍﻓﯽ ﺍﺳﻤﯽ) ﺍﻓﺘﺎﺩ!
ﭘﺲ ﺷﯿﺦ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺮﯾﺪ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺪﺍﺩ ﻭ ﭼﺸﻤﮑﯽ ﻋﺎﺭﻓﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻠﻮﺹ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪﯼ!
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﻠﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻧﺜﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ! ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﻧﺎ ﺑﺎﻭﺭﯼ ﺷﯿﺦ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﻤﺮﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﯼ!
ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﺧﺸﺘﮏ ﺑﺮ ﮐﻒ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ یاشیخ! ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺁﻥ ﺑﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﮑﺮﺩ!
ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺩﺭ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﻧﻤﺮﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪﯼ که ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﭘﺮﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﻫﻠﯿﻢ!؟
ﺷﯿﺦ ﺷﯿﺸﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺪﺍﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺿﺒﻂ ﮐﻪ ﺁﻫﻨﮓ (ﻧﺎﺭﯼ ﻧﺎﺭﯼ ﻧﺎﺭﯼ) ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﺍﺩ:
هماﻧﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺁﻫﻦ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ!
ﺁﻥ ﺩﺍﻑ ﺍﺳﻤﯽ ، ﺍﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺮﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﺩ. ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺎﻥ67 ﮔﻮﺟﻪ ﺍﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﯼ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﺎﺯﻩ ﻫﻮﯾﺖ ﻭﺍﻗﻌﯿﺶ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﯿﺸﻮﺩ!
ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﭼﻮ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺸﻨﯿﺪﻧﺪ ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﮕﺸﺘﯽ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﻼﻍ ﭘﺮ ﮐﻨﺎﻥ ﺗﺎ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪﯼ ﻭ ﺍﺯ ﭘﻞ ﺭﻭﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪﯼ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
تاریخ : سه شنبه 7 مرداد 1393 | 03:24 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات
تو خیابون یه مرد میانسالی جلومو گرفت , گفت
آقا ببخشید, مادر من تو اون آسایشگاه روبرو نگهداری میشه, من روم نمیشه چشم تو چشمش بشم چون زنم مجبورم کرد ببرمش اونجا, این امانتی رو اگه از قول من بهش بدید خیلی لطف کردید.
قبول کردم و کلی هم نصیحتش کردم که مادرته بابا, اونم ابراز پشیمونی کرد و رفتم داخل آسایشگاه, پیر زن رو پیدا کردم, گفتم این امانتی مال شماس, گفت حامد پسرم تویی؟
گفتم نه مادر, دیدم دوباره گفت حامد تویی مادر؟
دلم نیومد این سری بگم نه , گفتم آره, پیرزنه داد زن میدونستم منو تنها نمی ذاری,
شروع کرد با ذوق به صدا کردن پرستار که دیدی پسر من نامهربون نیست؟
پرستاره تا اومد گفت شما پسرشون هستید؟
تا گفتم آره دستمو گرفت ( پرستارش مرد بود خخخخ ), گفت 4 ماه هزینه ی نگهداری مادرتون عقب افتاده , باید تسویه کنید
حالا از من هی غلط کردم واینکه من پسرش نیستم ولی دیگه باور نمی کردن
آخر چک و نوشتم دادم دستش, ولی ته دلم راضی بود که باز این پیر زن و خوشحال کردم , هر چند که پسرش خیلی ... بود.
اومدم از پیرزنه خدافظی کنم تا منو دید گفت دستت درد نکنه , رفتی بیرون به پسرم حامد بگو پرداخت شد , بیا تو مادر!!! :)))


تاریخ : سه شنبه 7 مرداد 1393 | 03:20 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات

تکنیک به کار رفته نورمادون قرمز نزدیک(near-infrared light)  دانشمندان را قادر می سازد تا درون سلولهای در حال کار را عمیق تر مشاهده کنند و عاملی برای خلق یک ابزار جدید در جنگ با سرطان و بسیاری دیگر از بیماریهاست.

شیمیدان UCF (دانشگاه مرکزی فلوریدا) تحت نظارت پروفسور Kevin Bel-field از نور مادون قرمز نزدیک و رنگ فلورسنت برای به تصویر در آوردن سلولها و تومورهای عمیق داخل سلول استفاده کرد. این پروبها اختصاصا لیزوزومها را که به انواع مختلفی از بیماررهای شامل بیماریهای روانی و سرطانها است را مورد هدف قرار می دهد. این پروب ها می توانند برای جستجوی پروتئین های خاصی که در تومور ها یافت می شوند، اختصاص یابند که این بدان معناست که آنها روزی به تشخیص و شاید درمان تومورها کمک کنند. پروفسور Befield می گوید:« این یک مبدل بازی است. تاکنون، هیچ راه حقیقی برای مطالعه لیزوزمها وجود نداشت زیرا تکنیکهای موجود محدودیتهای زیادی داشتند ولی پروبهایی ایجاد کرده ایم که تصویر راداری برای یک دوره طولانی را ممکن می سازند.

پروبهای تصویربرداری قدیمی تنها برای چند دقیقه کار می کنند. آنها نمی توانند به داخل بافتهای عمیق نفوذ کنند و به سطوح PH حساس بوده و حلالیت در آب آنها ضعیف است. تکنیک پروفسور Belfield با استفاده از نور مادون قرمز نزدیک از روی این موانع گذشته است. زمانی که پژوهشگران فرکانس صحیح نور را تشخیص دادند، ساعتها تصاویر از لیزوزوم ها را می گرفتند. این روش جدید به محققین امکان می دهد تا لیزوزومها را در هنگام کار ببینند و نقششان را در بیماریهایی مانند سرطان و Tay-Sachs،یک اختلال ژنتیکی در بچه ها که منجر به مرگشان در سن چهار سالگی می شود، در کنار هم قرار می دهد.

پروفسورBelfield اینطور نتیجه گیری کرد:«ما به این نتیجه رسیده ایم که باید در یک تغییر اساسی در پاسخهای یافت شده تا موقعیتهای بسیار پیچیده ایجاد کنیم.

یافته های این بررسی، که شامل مقایسه دو نوع پروب موجود در بازار امروز است، در آگوست سال  2010ژورنال انجمن شیمی آمریکا به چاپ رسید.

از ساختار ترجمش بدم اومده ببخشیدتاریخ : سه شنبه 7 مرداد 1393 | 03:13 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات


فطر آمده خوردنی فراوان بخورید /  پیتزا و کباب و مرغ بریان بخوریـد

دزدانه اگر در زمضان می خوردید / شوال رسیده پس نمایان بخورید !

.....
خداحافظ ای ماه غفران و رحمت
خداحافظ ای ماه عشق و عبادت
خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها
خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی
خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه
خداحافظ ای بهترین ماه الله

عید سعید فطر رو به شما دوستایه گلم و خانواده های محترمتان تبریک میگم
.


تاریخ : سه شنبه 7 مرداد 1393 | 03:00 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظراتیک گام در تشخیص بیماری که در این پژوهش بیان شده، اندازه گیری حجم مغز با روش ام. آر. آی است.
یکی از مواردی که این تحقیق را جدید جلوه داد، بررسی شناختی افراد است و یکی از نشانه های این بیماری اختلالات خفیف شناختی است. برای این مطالعه حجم مغز چند نفر به عنوان آزمایش اندازه گیری شد تا مشخص شود که تغییر حجم مغز در سنین بالا تا چه حد در ابتلا به بیماری آلزایمر تاثیرگذار است.
در این آزمایش ۱۴۹ نفر مورد آزمایش قرار گرفتند.بر اساس این آزمون ۲۵ نفر از ۱۴۹ نفر یا به عبارتی ۱۷ درصد کسانی که در ابتدا وضعیت ادراکی و شناختی خوبی داشتند پس از دو سال به زوال و کاهش حافظه مبتلا شدند.
این تحقیق گام مهمی در جهت تشخیص آلزایمر به منظور درمان و بهبودی آن بود. اکنون با ام. آ ر. آی می توان موارد زیادی را در بیماری های مختلف بررسی کرد اما تاکنون روش مناسبی برای تصویربرداری ام.آر.آی از مغز برای شناسایی اختلالات آلزایمر شناسایی نشده بود.
آلزایمر رایج ترین شکل زوال عقل است. علائم این بیماری با از دست دادن قدرت حفظ اطلاعات به خصوص حافظه موقت در دوران پیری آغاز شده و به تدریج با از دست دادن قدرت تشخیص زمان، افسردگی، از دست دادن قدرت تکلم، گوشه گیری و سرانجام مرگ بر اثر ناراحتی های تنفسی به پایان می رسد.
 

بقیه در ادامه مطلب
تاریخ : سه شنبه 7 مرداد 1393 | 02:48 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات

سوالاتی که در مسابقه ی اطلاعات عمومی در کانادا از فردی پرسیده شد:

شما هم خواهشا جواب دهید

سوالات را بخوانید:

1)جنگ صدساله چقدر طول کشید؟

الف)116 سال

ب)99 سال

ج) 100 سال

د) 150 سال

---------------------او نمی تواند به سوال جواب دهد !!!!!

 

2) کلاه های پاناما در چه کشوری تولید می شوند؟

الف) برزیل

ب) شیلی

ج) پاناما

د) اکوادور

--------------حالا او با خجالت از  تماشاگران درخواست کمک می کند!!!!

 

3) روس ها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن می گیرند؟

الف) ژانویه

ب) سپتامبر

ج) اکتبر

د) نوامبر

-----------------خوب! بقیه حضار باید به دادش برسند.... اما!!!

 

4) اسم شاه جرج ششم چه بود؟

الف) ادر

ب) آلبرت

ج) جرج

د) مانوئل

---------------این بار هم شرکت کننده درمانده تقاضای کمک می کند....!!!!

 

5) نام جزایر قناری در اقیانوس آرام از کدام حیوان گرفته شده است؟

الف) قناری

ب) کانگورو

ج) توله سگ

د) موش

--------------در اینجاست که شرکت کننده بخت برگشته از ادامه مسابقه انصراف می دهد...

جواب ها در ادامه


ادامه مطلب ( جواب هاش )
تاریخ : جمعه 20 تیر 1393 | 04:52 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات
بعد امتحانا این دوتا‌کلیپ میچسبه

تاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393 | 02:39 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات

از سه روش صورت میگیرد:1)روش مستقیم:از طریق پایگاه های موجود در اندنوت مثل PUBMED و ...

2)از طریق پایگاه های موجود در اینترنت و IMPORT کردن متون و اطلاعات به ENDNOTE

3)پس از پیدا نمودن مقاله و منابع،اطلاعات آن را در قسمت NEW REFERENCE وارد می کنیمتاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393 | 09:26 ق.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات
جواب سوالات
ادامه مطلب
تاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393 | 08:56 ق.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات
Pr8.iRبا این که کلاس ما 30 نفر است اما 120 نفر شرکت کرده اند 
والله


تاریخ : شنبه 3 خرداد 1393 | 01:17 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات
آقا من ثابت کردم که5=2×2.میگید نه بریم ببینیم. 
0=20-20 

0=25-25 

25-25=20-20 
تا اینجاش درسته؟الان فاکتور گیری میکنیم میشه: 
(5-5)*5=(5-5)*4 

دو عبارت (5-5) را از دو طرف حذف میکنیم که میشه: 
5=4 
در نتیجه: 

«5=2*2» 

اگه میتونین اثبات کنین نادرسته. 
اگه تونستین. 
  :)


تاریخ : شنبه 3 خرداد 1393 | 01:03 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات
برنامه ی امتحانیمون


دانلود


تاریخ : شنبه 20 اردیبهشت 1393 | 01:25 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات

به محض دیدن موش در اتاق یکی از روشهای زیر را انجام دهید:

۱) روش کاملا دانشجویی: پس از هماهنگ کردن با هم اتاقی ها با کشیدن یک جیغ بلند از اتاق خارج شوید و دیگر به آنجا وارد نشوید!

۲) روش سرخپوستی: مقداری وسایل قابل اشتعال وسط اتاق جمع کنید آتش بزنید تا موش خفه شود سپس مورد ۱ را اجرا کنید!

۳) روش معرفتی: به موش بگویید در صورت عدم خروج وی از اتاق خود کشی خواهید کرد اگر موش با معرفت باشد می رود وگر نه مورد ۱ را اجرا کنید!

۴) روش تعارفی: به موش تعارف کنید امشب پیش شما بماند اگر موش تعارفی باشد می ماند در این صورت مورد ۱ را اجرا کنید!

۵) روش گامبالا: چند قبضه اسلحه سرد تهیه کنید و به موش اعلان جنگ کنید اگر نپذیرفت مورد ۱ را اجرا کنید!

۶) روش دمکراتیک: پس از توصیف فواید گفتمان از موش بخواهید اتاق را ترک کند در صورت عدم پذیرش مورد ۱!

7) روش نه چندان دانشجویی: یکی از گربه های محوطه را (از ملزومات هر خوابگاه است اگر ندارید دانشجو محسوب نمی شوید!) به صرف شام دعوت کنید!

۸) روش فاشیستی: مقداری از کباب سلف دانشکده را در مسیر موش قرار دهید موش صد در صد خواهد مرد من تضمین می کنم!تاریخ : شنبه 20 اردیبهشت 1393 | 01:07 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات

ما امروزه خانه های بزرگتر اما خانواده های کوچکتر داریم,
راحتی بیشترامازمان کمتر

مدارک تحصیلی بالاتراما درک عمومی پایین تر.

آگاهی بیشتراما قدرت تشخیص کمتر داریم.

متخصصان بیشترامامشکلات نیزبیشتر.

داروهای بیشتراماسلامتی کمتر.

بدون ملاحظه ایام را میگذرانیم,خیلی کم میخندیم,خیلی تند رانندگی میکنیم,خیلی زود عصبانی میشویم,تادیروقت بیدارمیمانیم,خیلی زود ازخواب برمی خیزیم,خیلی کم مطالعه میکنیم,وبه ندرت دعا میکنیم.

چندین برابر مایملک داریم اما ارزشهایمان کمترشده است. خیلی زیادصحبت میکنیم,به اندازه کافی دوست نمیداریم وخیلی زیاد دروغ می گوییم.

زندگی ساختن رایاد گرفته ایم اما نه زندگی کردن را.

تنها به زندگی سالهای عمر راافزوده ایم ونه زندگی را به سالهای عمرمان.

ماساختمانهای بلندتر داریم اما طبع کوتاهتر.

بزرگراههای پهن ترامادیدگاههای باریکتر.

بیشترخرج میکنیم اما کمتر داریم.

بیشتر میخریم اما کمترلذت میبریم.

ماتاکره ماه رفته وبرگشته ایم اما قادرنیستیم برای ملاقات همسایه جدیدمان از یک سوی خیابان به آن سوبرویم.

اکنون ، زمان غذاهای آماده ،اما دیر هضم است.

مردان بلندقامت اما شخصیت های پست

سودهای کلان اماروابط سطحی

فضای بیرون را فتح کرده ایم امانه فضای درون را.

مااتم راشکافته ایم اما نه تعصب خود را.

زندگی فقط حفظ بقا نیست,بلکه زنجیره ای از لحظه های لذت بخش است.

زندگی هر روز یک موقعیت خاص است.

هرروز,هرساعت وهردقیقه خاص است وشما نمیدانید که شاید آن میتواند آخرین لحظه باشد.تاریخ : شنبه 20 اردیبهشت 1393 | 01:02 ب.ظ | نویسنده : محمدحسین یکتا | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

  • آنکولوژی | اخبار وب | تیم بلاگ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic